Due diligence bij de fusies plus overnames Proces tussen het bedrijven | Board software

Eerder merkten wij de strategische beweegredenen bij die ertoe kunnen leiden dat beslist koper zich bezighoudt bij een fusie- en overnametransactie. We moeten ook het verwachtingen betreffende zowel kopers als verkopers begrijpen als ze zich met het proces bezighouden. De grootste prioriteit van een verkoper is door een bedrijf, een dochteronderneming of een onderdeel met een handelsbedrijf te sales, voor een hoogst mogelijke vergoeding. De tweede prioriteit van beslist verkoper is om te verkopen aan de roodkoper die de waarschijnlijkst ben om u bedrijf effectief te blijven besturen, passende investeringen in het handelsbedrijf te doen plus de bestaande menselijke hulpbronnen te behouden. Aan de andere zijde is een belangrijkste prioriteit van dezelfde acquirer, afgezien van strategische redenen, vanwege een entiteit te kopen tegen dezelfde prijs die zij redelijk vindt. Dezelfde «eerlijke» kostprijs, zoals waargenomen door dezelfde overnemende partij, is het prijs die de waarde van de gekochte entiteit accuraat weergeeft en stelt de overnemende partij bij staat bij lange termijn winst erbij maken voor een strategische investering, of op korte termijn aan een financiële investering. Daarom is dezelfde acquirer geïnteresseerd in u verminderen data room software met de informatieasymmetrie die bestaat tussen roodkoper en verkoper, en bij het vergroten van een transparantie van het gehele proces. Nu zijn fusies tussen twee of langduriger bedrijven bijna alledaags. Ofschoon strategische redenen voor dergelijke combinaties talrijk zijn, ben de grootste reden voor een dergelijke activiteit het creëren met aandeelhouderswaarde aan de eigenaren van een samenvoegende entiteiten, aangezien idealiter twee bureaus samen effectiever zijn dan wanneer ze op zichzelf staan.

virtual deal room

Bedrijven nemen sector aan overnames omdat zij groei nastreven, en sedert overnames kunnen bedrijven sneller groeien later door interne groei. Ofschoon niet significant, bestaat daar een onderscheid tussen een fundamentele filosofieën van beslist fusie versus een overname. Hoewel fusies en overnames niet identiek zijn, bestaat het transactieproces uit dezelfde basisfasen, chronologisch uitgevoerd bij min of meer dezelfde volgorde. Dit proces moet worden onderverdeeld in vijf belangrijke hoofdfasen. Beide soorten transacties instellen met het voorbereidingsfase, gevolgd door de fase inleidend aan het due diligence, de due diligence-fase plus de onderhandelingsfase. Het hele proces eindigt met u voltooien betreffende de transactie tijdens de sluitingsfase. Beslist goed begrip van het M ampersand A-proces zijn essentieel aan het begrijpen van de context waarin dataruimten buitenkant. Zoals eerder opgemerkt, vindt due diligence niet uitsluitend plaats gedurende de due diligence-fase van een fusies en overnames. Integendeel, due diligence ben aan het gang gedurende de hele transactie, bij beginnen voor het belangrijkste contact zelfs stand ben gebracht en wordt voortgezet tot het definitieve bod is gedaan. Het due diligence-proces voor het gebruik van dataruimten, dat het onderwerp zijn van dat rapport, vindt plaats gedurende de derde fase met een fusies en overnames, de zogenaamde due diligence-fase. Deze due diligence-fase ben tot op zekere bult vergelijkbaar met transactie zelfs transactie boven termen betreffende methodologie plus aanpak. Een duidelijk begrip van due diligence en wat u inhoudt ben essentieel voordat een beter begrip betreffende de onderwerpen die later worden besproken. Zoals figuur 3 laat zien, ben due diligence de kern van iedere fusies en overnames, en zonder de due diligence-proces zou geen enkele transactie ooit zelfs een aardig einde inslikken worden gebracht. Due diligence is dezelfde proces waarbij een acquirer zijn «huiswerk» op het doel uitvoert. Zoals men zich karaf voorstellen, ben due diligence een langaanhoudend proces en is het nog lang niets gestandaardiseerd. Due diligence-processen doorlopen sterk uiteen met betrekking tot ettelijke factoren, bijvoorbeeld duur plus reikwijdte, en aantal en soorten betrokken personen, afhankelijk van een branche, inhoud, organisatiestructuur, geschiedenis en juridische status van het doelwit.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *